21/04/2018

Biedrības biedru Sapulce notiks  pirmdien, 7.maijā, plkst. 18 Limbažos, Burtnieku ielā 7. 

Sapulces darba kārtībā  izmaiņas statūtos un jaunas izpildinstitūcijas ievēlēšana. 

Atgādinām, ka saskaņā ar  statūtiem biedru sapulcē balsstiesības ir tikai tiem biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2017. gadu

To var izdarīt gan ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā uz vietas sapulcē.


29/03/2018

Biedrības biedru Sapulce notiks  piektdien, 20.aprīlī plkst. 18 Limbažos, Burtnieku ielā 7. 

Sapulces darba kārtībā  izmaiņas statūtos un jaunas izpildinstitūcijas ievēlēšana. 

Atgādinām, ka saskaņā ar  statūtiem biedru sapulcē balsstiesības ir tikai tiem biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2017. gadu

To var izdarīt gan ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā uz vietas sapulcē.


10/03/2018

Biedrības biedru Sapulce notiks  ceturtdien, 29. martā, plkst. 18 Limbažos, Burtnieku ielā 7. 

Sapulces darba kārtībā  paredzēts 2017. gada Gada pārskata apstiprināšana, izmaiņas statūtos un jaunas izpildinstitūcijas ievēlēšana. 

Atgādinām, ka saskaņā ar  statūtiem biedru sapulcē balsstiesības ir tikai tiem biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2017. gadu

To var izdarīt gan ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā uz vietas sapulcē.


17/02/2018

Biedrības biedru  Sapulce notiks  piektdien, 9. martā, plkst. 18 Limbažos, Burtnieku ielā 7. 

Sapulces darba kārtībā  paredzētas izmaiņas statūtos un jaunas izpildinstitūcijas ievēlēšana. 

Atgādinām, ka saskaņā ar  statūtiem biedru sapulcē balsstiesības ir tikai tiem biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2017. gadu

To var izdarīt gan ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā uz vietas sapulcē.


27/01/2018

Biedrības biedru  Sapulce notiks  piektdien, 16. februārī, plkst. 18 Limbažos, Burtnieku ielā 7. 

Sapulces darba kārtībā  paredzētas izmaiņas statūtos un jaunas izpildinstitūcijas ievēlēšana. 

Atgādinām, ka saskaņā ar  statūtiem biedru sapulcē balsstiesības ir tikai tiem biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2017. gadu

To var izdarīt gan ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā uz vietas sapulcē.


06/01/2018

Biedrības biedru  Sapulce notiks  piektdien, 26. janvārī, plkst. 18 Limbažos, Burtnieku ielā 7. 

Sapulces darba kārtībā  paredzētas izmaiņas statūtos un jaunas izpildinstitūcijas ievēlēšana. 

Atgādinām, ka saskaņā ar  statūtiem biedru sapulcē balsstiesības ir tikai tiem biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2017. gadu

To var izdarīt gan ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā uz vietas sapulcē.


17/12/2017

Biedrības biedru  Sapulce notiks  piektdien, 5. janvārī, plkst. 18 Limbažos, Burtnieku ielā 7.

Sapulces darba kārtībā  paredzētas izmaiņas statūtos un jaunas izpildinstitūcijas ievēlēšana.

Atgādinām, ka saskaņā ar  statūtiem biedru sapulcē balsstiesības ir tikai tiem biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2017. gadu

To var izdarīt gan ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā uz vietas sapulcē.


14/03/2017 

Biedrība "Limbažu lauvas" aicina savus biedrus uz  kopsapulci,  kas notiks ceturtdien, 31.martā, plkst.18–19 Limbažos, Burtnieku ielā 7.

Sapulces darba kārtībā  ziņojums par 2016. gadā paveikto,  par iecerēm 2017. gadam.

Atgādinām, ka saskaņā ar  statūtiem biedru sapulcē balsstiesības ir tikai tiem biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2016. gadu.

To var izdarīt gan ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā uz vietas sapulcē.


15/03/2016 

Biedrība "Limbažu lauvas" aicina savus biedrus uz  kopsapulci,  kas notiks ceturtdien, 31.martā, plkst.18–19 Limbažos, Burtnieku ielā 7.

Sapulces darba kārtībā  ziņojums par 2015. gadā paveikto,  par iecerēm 2016. gadam.

Sakarā ar biedrības neapstiprināšanu par Vietējo rīcības grupu, paredzētas izmaiņas statūtos un jaunas izpildinstitūcijas ievēlēšana. 

 Priecāsimies arī par visu klātesošo idejām un ierosinājumiem asociācijas darba un redzamības uzlabošanai!

Atgādinām, ka saskaņā ar  statūtiem biedru sapulcē balsstiesības ir tikai tiem biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu par 2015. gadu.

To var izdarīt gan ar pārskaitījumu, gan arī skaidrā naudā uz vietas sapulcē.


04/04/2015

26. martā Limbažos notika biedrības "Limbažu lauvas" sapulce, kurā izvirzīti kandidāti biedrības Valdei, lai pārklātu visus novada pagastus un tiktu pārstāvētas jauniešu, lauksaimnieku, lauku sieviešu, zivsaimniecības nozares un  uzņēmēju intereses. Notikušas pārrunas par biedrības statūtu pielāgošanu un atbilstību jaunajam statusam.

Lai sagatavotu pieteikumu pretendēšanai uz Vietējās rīcības grupas statusu un ievērotu Ministru kabineta noteikumu  Nr.125  "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai", (no 2015.gada 10.martā (prot. Nr.14 10.§) nosacījumus, biedrības biedri sasauks atkārtotu sapulci, par vietu un laiku informējot individuāli Statūtos noteiktajā kārtībā.

Galvenie darba kārtības jautājumi:

1. Biedrības statūtu grozīšana
2. Biedrības valdes un revidenta vēlēšanas


03/03/2015

 26.martā Limbažos visi biedri un jaunie interesenti aicināti uz biedrības “Limbažu lauvas” sapulci

Šī gada 26.martā pl. 18.00 Limbažos, Rīgas ielā 16 (Limbažu novada pašvaldības Lielajā zālē) notiks biedrības “Limbažu lauvas” sapulce.

Darba kārtība:
17:45 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
18:00 Sapulces atklāšana, kvoruma noteikšana, sapulces vadītāja, protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
18:15 Valdes atskaite par 2014. gadā paveikto, informācija par biedrības dalībniekiem un budžeta izpildi, revīzijas atzinums, revīzijas komisijas atzinums par 2014. gada pārskatu
18:30 Biedrības statūtu grozīšana
18:40 Biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas
18:50 Balsu skaitīšana, kafijas / tējas pauze
19:00 Valdes un revīzijas komisijas vēlēšanu rezultātu paziņošana, un sapulces noslēgums
19:15 Neformālas sarunas

Sapulcē ir paredzēta svarīgu lēmumu izskatīšana un valdes vēlēšanas, tāpēc lūdzam visus biedrības dalībniekus tajā piedalīties.

 Ja kāds interesents, kas nav biedrības biedrs, vēlas apmeklēt kopsapulci, aicinām pieteikties, rakstot uz epastu: limbazulauvas@gmail.com vai zvanot 26405569

Informācija:

biedrība "Limbažu lauvas"

Informācija:

Ilze, tālr.26405569
limbazulauvas@gmail.com
 .