Iestāties biedrībā "LIMBAŽU LAUVAS"

Biedrībā "Limbažu lauvas"

  1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska (vecāka par 18 gadiem) un juridiska persona, iesniedzot  rakstisku pieteikumu. 
  2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. 
  3. Iestāšanās un pirmā gada dalības maksa ir 5 EUR fiziskām personām un nevalstiskajām organizācijām, 20 EUR pārējām juridiskām personām. Maksājumu var veikt līdz katra gada 31.decembrim

Anketu iespējams iesniegt arī drukātā veidā (lejupielādēt šeit), adrese: Limbaži, Burtnieku iela 7 ar norādi- biedrībai "Limbažu lauvas". 

Pieteikuma forma: