Biedrībai šobrīd nav aktuālu cenu aptauju.

  1. 2018.gada 14.maijā noslēgusies cenu aptauja par Siltumnīcas piegādi projekta Igaunijas- Latvijas pārrobežu programmas ESTLAT 70 projekta “Garden Pearls” (Dārza Pērles)  ietvaros. 
    Saņemti divi  piedāvājumi, no kuriem pēc kritērija- zemākā cena, izvēlēts SIA "Baltijas durvis", par kopējo summu 5785,12  EUR bez PVN
  2. 2016.gada 2. novembrī noslēgusies cenu aptauja par “Skvēra Limbažos, Jaunās un Zāles ielas krustojumā, rekonstrukcija”. 
    Saņemti trīs piedāvājumi, no kuriem pēc kritērija- zemākā cena, izvēlēts SIA "RIKO G", par kopējo summu 8 249,06 EUR bez PVN